top of page

EPS Požární signalizace

V tomto oboru se naše firma zabývá zabezpečením Vašich prostor následující technikou. Tato slouží k monitorování vzniklého kouře, plamene, zvýšené teploty či požáru. Lokalizace místa a následného předání zprávy majiteli objektu, požárním jednotkám atd.

 

  • Výběr detektorů dle požadavku s ohledem na normy.

  • Požární tísňová tlačítka.

  • Požární ústředny sloužící k vyhodnocení stavu čidel, signalizaci místa požáru, předání zprávy.

  • Světelná a akustická signalizace v prostoru.

  • Hlášení na PCO.

  • Hlášení na vnitropodnikové požární útvary. Na mobil či pevnou linku zodpovědných osob.

  • Možnost propojení na samozhášecí systém, zavírání požárních klapek nebo dveří.

  • Automatické otevírání schránek s klíči pro požárníky, únikových dveří atd.

  • Napojení na evakuační rozhlas

bottom of page